Honda Hugal - Financiranje

Honda Hugal - Financiranje

Vaše novo Honda vozilo možete financirati na više načina. Uz gotovinsku uplatu, vozila se također mogu financirati putem kredita za motorna vozila svih banaka koje odobravaju kredite na otplatu do 7 godina.

Molimo Vas da se za više informacija o uvjetima i ishodovanju kredita obratite našim referentima prodaje ili dodatne informacije potražite u Vama najbližoj poslovnici pojedine banke kao i na njihovim službenim Internet stranicama. Također je vozilo moguće financirati i djelom u gotovini, a djelom putem kredita za motorna vozila.

Za fizičke i pravne osobe, te obrtnike, također nudimo i mogućnost nabavke vozila putem leasinga. HUGAL d.o.o. ima izrazito kvalitetnu suradnju sa svim Leasing kućama, te se vozila mogu nabaviti putem operativnog leasinga, kao i putem finacijskog leasinga.

Molimo Vas da se za više informacija o uvjetima i ishodovanju ugovora o leasingu obratite našim referentima prodaje ili dodatne informacije potražite u Vama najbližim poslovnicama pojedinih leasing kuća, kao i na njihovim službenim Internet stranicama.